เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

สมิทธ์แนเชอรัล คือ บริษัทวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ โดยเน้นวัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพสูง สมิทธ์แนเชอรัลก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2539 เกิดจากการร่วมมือระหว่างบริษัทสมิทธ์อินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เกตติ้งซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางมามากว่า 20 ปี และสมาคมนักธุรกิจอเมริกาและยุโรปซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

สมิทธ์แนเชอรัลสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ดูแลจัดการด้วยแบบการทำงานของชาวตะวันตก สมิทธ์แนเชอรัลมีจุดยืนบนตลาดระดับโลกในเรื่องของแพทย์ทางเลือก ซึ่งสมิทธ์แนเชอรัลได้กระจายรากฐานของลูกค้า เครือข่ายคู่ค้าฝั่งการผลิต และเครือข่ายคู่ค้าการจัดจำหน่าย โดยคู่ค้าที่สำคัญของสมิทธ์แนเชอรัล ได้แก่ อเมริกา ออสเตรเลีย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเรามีความยินดีที่จะมีคู่ค้าเพิ่มขึ้นอีกในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูงจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและโลกสีเขียวของเราดีขึ้น

สมิทธ์แนเชอรัล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องตลาดและความต้องการของผู้บริโภคกาวเครือขาว เราดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกาวเครือขาวที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งเรายังทำการตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกาวเครือขาวด้วย กว่าเจ็ดร้อยปีที่สังคมไทยใช้กาวเครือขาวเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน แต่ยังขาดการรับรองทางวิทยาศาสตร์ สมิทธ์แนเชอรัลได้เข้ามาดูแลการตรวจสอบและการรับรองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้กาวเครือขาวที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ของพวกเรา คือ การผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆ ที่ปราศจากสารเคมี สารสังเคราะห์ และสารที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งแวดล้อม สมิทธ์แนเชอรัลทำงานอย่างกระตือรือร้น โปร่งใส และราคาสมเหตุสมผล พวกเราอุทิศตัวเพื่อการพัฒนาสมุนไพรไทยธรรมชาติอย่าง "กาวเครือขาว" ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่นำมาใช้ในการแพทย์ทางเลือกเพื่อช่วยบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทั้งหญิงและชาย พวกเราตระหนักว่าเป้าหมายนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นควรทำอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและทำให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างดีมีสุข

พันธกิจของพวกเรา คือ การวิจัย พัฒนา ตรวจสอบ และผลิตวัตถุดิบจากธรรมชาติ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าที่สำเร็จพร้อมใช้เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตที่ดี โดยการแนะนำสูตรการผลิตใหม่ๆ รวมไปถึงการแนะนำสินค้าที่ทางเรามีอยู่แล้ว สมิทธ์แนเชอรัลสนับสนุนเพื่อสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีของคนบนโลกนี้เช่นเดียวกับการดูแลโลกสีเขียวที่น่าอยู่ การทำงานของพวกเราทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานที่สูง

ทีมงานของเรา
คู่ค้าทางธุรกิจ
back